انواع سموم کشاورزی یا سهم های کشاورزی، مواد شیمیایی هستند که برای از بین بردن آفت های مزراع و زمین های کشاورزی استفاده می شود.
این سموم مانند یک باکتری یا ضدعفونی کننده است که باعث از بین رفتن آفت های مزارع می شود.

انواع سموم کشاورزی

کاربردها

این مواد باعث افزایش محصولات کشاورزی می شود زیرا با از بین بردن آفتهای که مانع رشد گیاهان می شود و بعضا باعث از بین رفتن گیاهان می شود مبارزه می کند.
این سموم در طیف های وسیعی استفاده می شود مانند : حشره کش ها، علف کش ها، جلب کش ها و …

زمانی که از این سموم استفاده می کنید جالب است بدانید که این مواد بعد از این که استفاده شدند چند ساعت بعد بر اثر تابش آفتاب تبخیر می شوند یا اینکه بعد از اینکه وارد زمین شدند، توسط خاک جذب شده و به ذرات کوچک تجزیه می شوند.
بهترین مواد شیمیایی که در این صنعت طرفدارن زیادی دارد عبارتند از :

انواع سموم کشاورزی

ساختار شیمیایی سموم

معمولا بیشتر حشره کشها در آنها از ارگانوفسفات ها استفاده می شود و بصورت مستقیم روی انتقال دهند های عصبی تاثیر می گذارد.
سموم کشاورزی نیز از کربامات استفاده میکنند که معمولا اثرات آنزیمی برگشت پذیر دارند.

یکی از خاصیت مهمی که خاک ها دارند این است که در جذب آفت کش ها بسیار موثر عمل می کنند.

این آفت کش ها هنگامیکه در محیط زیست پخش می شوند می توانند بصورت های مختلف جذب شوند.
معمولا ساختمان خاک بصورتی است که که میزان تراکم ذرات آن در جهت حرکت آب تاثیر می گذارد و گاها باعث می شود که سموم قبل از اینکه توسط خاک جذب شود، از این طریق در خاک حرکت کنند.

معمولا استفاده از این سموم در بیشتر کشاورزان یک امر بدیهی و واجب است اما باید بدانید که اکثر تولید کنندگان تلاش می کنند تا با هزینه کمتر این محصولات را تولید کنند و این ممکن است برای مزارع و کشاورزان نتیجه بخش نباشد.

 

[کل: 0 میانگین: 0]